Ignatius og Hjertets Vej

Ignatius og Hjertets Vej er lukkede grupper, hvor du har mulighed for at gå ind i en dybere spirituel og mystisk proces med dig selv og sammen med andre gennem en længere periode. Retræterne finder sted på Ignatius Healing og Retræte, Hærvejens Ferie, Nørre Snede.

Ignatiansk spiritualitet
I forløbet vil gruppen modtage undervisning i Ignatius’ Spirituelle Øvelser (Exercitier). Undervisningen vil omfatte oplæg fra Eva Høffding til hele gruppen. De enkelte Exercitier vil blive introduceret fra dag til dag. Der vil være perioder med stilhed og fordybelse. Der vil være dialog i gruppen omkring generelle og personlige temaer/udfordringer og erfaringer i den spirituelle proces. 

Som deltager vil du få mulighed for at bevæge dig fra selvudvikling til overgivelse ind i det guddommelige felt.

Du vil modtage vejledning fra Ignatius og andre åndelige hjælpere, kanaliseret gennem Eva Høffding. Disse suppleres med meditation undervejs i forløbet.

Du får mulighed for at udvikle en dybere spirituel kontakt gennem disse 500 år gamle Exercitier, der for tiden vinder ny popularitet i spirituelle miljøer over det meste af verden. Øvelserne udkom i 1548 og er en samling meditationer, bønner og mentale øvelser, som C.G. Jung refererer til som Vestens Yoga.

Ignatius af Loyola
Ignatius af Loyola (1491-1556) var en spansk adelsmand og kriger, som under et længerevarende sygeleje efter at være blevet alvorligt såret begyndte at læse om Jesu liv. Læsningen og tiden i fordybelse bragte ham i kontakt med hans livsformål: At tjene Kristus og videreførelsen af det arbejde, som Jesus havde sat i gang på jorden – at bringe Guds kærlighed ind i mennesker.

Efter en pilgrimsrejse til Montserrat i Nord Spanien, hvor Ignatius besøgte Den Sorte Madonna, lagde han sine rige klæder fra sig og klædte sig i groft lærred. Herefter trak han sig tilbage og levede i en hule i Manresa i 11 måneder, hvor han i dyb inspiration nedskrev de spirituelle øvelser, der er grundlaget for Jesuiterordenen.

Om de Spirituelle Øvelser
Med øvelserne ønskede Ignatius at indbyde mennesker til en dybere, personlig og inderliggjort kontakt til det guddommelige. Derfor er de også brugbare for os i dag, hvor flere og flere også uden for den katolske verden fordyber sig i øvelserne – bl.a. fordi de og Ignatius' indsigter generelt er helt på linje med den måde, psykologien i dag betragter menneskets sind og psyke.

Der er som sådan ikke tale om fysiske øvelser, men en præcis og givende træning i at bryde fri af sine indre begrænsninger og udvide kontakten til det guddommelige. Øvelserne giver samtidig en nutidig og helt personlig tilgang til de bibelske tekster som en vej ind i en dybere bevidsthed og personlig renselse.

På Ignatius Healing og Retræte på Hærvejens Ferie introducerer Eva Høffding på en udogmatisk og jordnær måde Ignatius' spirituelle øvelser, der åbner til vores egen personlige tilgang til det guddommelige.

Gruppernes struktur
Ignatius og Hjertets Vej-grupperne mødes 4,5 dage to gange om året. Man forpligter sig ind i gruppen, 1 eller 2 år ud i fremtiden, dette aftales i den enkelte gruppe.

Fordelen ved en retræte er, at du har mulighed for at holde din stilhed og kunne blive i fordybelsen uden afbrydelse. Derudover holdes gruppens energi bedre når alle er tilstede uden afbrydelser.

Pris / tid
Se priser og tider for grupperne i kalenderen her på hjemmesiden.

Adresser
Hjertets Vej Retræter finder sted på Ignatius Healing og Retræte, Hærvejens Ferie, Nørhovedvej 16, 8766 Nørre Snede.

Vil du være med?
Hvis du ønsker at indgå i en Ignatius og Hjertets Vej-gruppe eller har spørgsmål om grupperne, så kontakt os endelig alle hverdage på tlf. 30 30 61 42 mellem kl. 9,00 - 9,30 eller på mail@ignatiushr.dk