Kursistudtalelser - Hjertets Vej

MINE ERFARINGER FRA HJERTETS VEJ

Jeg lever ud fra en dybere mening med mit liv, hvor drivkraften er at leve ud fra hjertet

-       jeg har fået udvidet mine healingsevner

-       jeg har fået en meget dybere spirituel kontakt

-       jeg har fået løst mine psykiske traumer

-       jeg har fået en større bevidsthed om mig selv, dette har en frisættende effekt –
        både på mine tanker, følelser og handlinger.

Anne Dorthe Mols Kjær, marts 2020