t
VI ER ALLE HJÆLPERE PÅ IGNATIUS HEALING CENTER

Er du interesseret i at have en jævnlig gang på Ignatius Healing Center og lære centeret at kende helt indefra? Samt støtte op om healingsenergien på stedet? Så har du mulighed for at blive hjælper på IHC.


Hjælpere er en helt central del af Ignatius Healing Center. Mange hjælpere kommer på centeret lige fra et par gange om året og op til flere gange ugentligt. De mange hjælpende hænder er i høj grad dét, der er med til at stabilisere og intensivere hjerteenergien på Ignatius Healing Center. Vi hører fra mange hjælpere, at det at give til centeret – og derigennem til de andre kursister på stedet – er en hjælp til at komme i cirkulation med den healingsenergi, man selv har modtaget på kurserne.

Hjælpertjanserne er som sådan grundstrukturen i centerets organisation, og der udbetales kun løn og honorarer indenfor enkelte arbejdsområder. Så udover et begrænset antal lønnede timer indenfor kommunikation og kontor- og regnskabsarbejde samt Eva Høffdings undervisning er både bestyrelsesarbejde, kursushjælp, havearbejde og alt det andet, der får centeret til at fungere, frivilligt.

Og der er altid plads til flere! Vil du være med? Der er overordnet set tre måder at hjælpe til på Ignatius Healing Center: Som kursushjælper, som deltager i en hjælpergruppe eller ved at få dine egne opgaver, som du kan få til at passe ind i din hverdag.


Det er ikke et krav, at du skal have deltaget i kurser på IHC for at blive hjælper. Undtaget fra dette er dog kursushjælperfunktionen, som kræver, at du har deltaget på et eller gerne flere kurser på centeret.

Se hér hvilke grupper og hjælpetjanser, du kan blive en del af:

Havenisserne - klik hér.
Suppegruppen - klik hér.
Kursushjælper - klik hér.