At gå med 

Når du er i en proces, der er smertefuld og vanskelig, må du virkelige tillade dig selv at gå med. At gå med betyder i nogle aspekter at slippe kontrollen, der hvor du selv dikterer til processen, hvordan du synes, den skal være.

Når du én gang har truffet beslutningen om at modtage healing fra os i det Guddommelige, så bliv ved den beslutning. Det, du kan gøre i dette, er at finde ud af med dig selv, hvordan du bedst støtter processen fra en fysisk og psykologisk indfaldsvinkel. Fra den spirituelle indfaldsvinkel, hvor du bringer meditation ind og forbinder dig med os i current (healingsmeditation) er af stor vigtighed. 

Det som er allermest vigtigt er din egen indstilling. Jo mere du tillader dig selv at elske os, jo bedre. Lad os cirkulere sammen i kærlighed. Vær ikke bange for dette, fordi det vil opfylde og opløfte ind i den dybeste kerne af dit væsen.

St. Ignatius de Loyola kanaliseret af Eva Høffding.

 

To Go Along

When you have a process that is painful or difficult, you must really allow yourselves to go along. To go along means in some aspects, letting go of control, where you yourselves are dictating to the process, how you think it should be.

Once you have made a decision to receive healing from us in the Devine, you should stick to that decision. What you can do in order of this, is to figure out for yourselves, how you best support this process from a physical or psychological point of view. The spirituel point of view where you bring in meditation and connect with us in current is of great importance.

What is most important is your attitude. The more you allow yourselves to love us the better. Let us circulate in love together. Be not afraid of this, for it will fulfil you and uplift you into the deepest core of your being.

St. Ignatius de Loyola channelled by Eva Høffding.