Du kommer til verden 

Du kommer ind i denne verden med en klar bevidsthed, med en åben tilgang til din sjæl. Der er uskyldighed, der er åbenhed, der er modtagelighed inde i dig, når du fødes. Alt dette forandrer sig langsomt, efterhånden som du begynder at identificere dig med dine forældre eller andre mennesker og begynder og forbinde dig til og tilpasse dig til deres værdier i livet. 

Det der bliver bragt ind i dit liv, er det, du har brug for at lære fra. Dette kan jeg sige til dig, det sker ikke tilfældigt. Det du er påvirket af, godt eller skidt, er alt det materiale, du har brug for, så din sjæl og din ånd kan vokse. Dette må blive bearbejdet ind gennem din personlighed, fordi det er der at progressionen, væksten viser sig som en virkelighed. På denne må bliver det til en del af din sjæl. 

Hvis du ser det på den måde, behøver du heller ikke at identificere dig så tungt med dine problemer, men mere se det som en betingelse, som du har brug for at komme igennem på sådan en måde, at du transformerer og forfiner din personlighed. På den måde bringer du udvikling til din sjæl. Dette bringer du med dig, når du forlader denne jord. 

Denne proces, denne progression er noget, vi kan hjælpe dig med. Det er vores bestræbelse, og man kan sige, at det også er vores formål. På den måde hjælper vi en transformation for mennesker som dig selv. Den måde vi hjælper på er med kærlighed, således at du kan smage og føle kærlighedens virkelighed. 

St. Ignatius de Loyola kanaliseret af Eva Høffding.

You Come Into This World

You come into this world with a clear consciousness, with a clear access to your soul. There is innocence, there is openness, there is receptivity in you, when you are born. All this slowly changes, as you begin to identify with your parents or other people and begin to connect and adapt to their values in life.

What is being brought into your lives is what you have to learn from. This I can say to you, it is not happening my accident. What you are affected from, good or bad, are all the material that you need in order for your soul, your spirit to growth. This must be worked with, in and through your personality, as it is there the progress, the growth are showing it self as a reality. In this way it becomes part of your soul.

If you look at it this way, you also do not need to identify with your problems so heavily, but rather see it as conditions that you need to overcome, in such a way that you transform and refine your personality. In this way you bring progress to your soul. This you bring with you when you leave this earth.

This process, this progress is something we can help you with. This is our aim. You can say it is also our purpose. In this way we help an overall transformation for people like your selves. The way we help is with love, so you can taste and feel the reality of love.

St. Ignatius de Loyola channelled by Eva Høffding.