Ignatius og Hjertets Vej

Om Ignatius og Hjertets Vej

Kursuskalender 
– klik hér.

Book kursus hér.

Du kan deltage i Ignatius og Hjertets Vej enten i gruppe eller som individuelt forløb. Ny gruppe er startet i februar 2022. Det er stadig muligt at starte i den nye gruppe. – Kontakt Eva – eva@ignatiushr.dk – så I kan forberede opstart til gruppen. Vær opmærksom på, at gruppen er på engelsk.

I grupper
Ignatius og Hjertets Vej er lukkede retræte-grupper, hvor du har mulighed for at gå ind i en dybere spirituel og mystisk proces med dig selv og sammen med andre gennem en længere periode. Eva Høffding introducerer på en udogmatisk og jordnær måde Sct. Ignatius af Loyolas Spirituelle Øvelser, der åbner til vores egen personlige relation til det guddommelige.

Ignatius Spirituelle Øvelser
I forløbet vil gruppen modtage undervisning i Ignatius’ Spirituelle Øvelser, Exercitierne, som består af 30 øvelser. Undervisningen vil omfatte oplæg fra Eva Høffding til hele gruppen samt kanalisering og vejledning til den enkelte. De enkelte Exercitier vil blive introduceret fra dag til dag. Det meste af dagen vil være i stilhed og fordybelse. Der vil dog om morgenen være dialog i gruppen omkring generelle og personlige temaer/udfordringer og erfaringer i den spirituelle proces.

Ved hjælp af Exercitierne vil du som deltager få mulighed for at bevæge dig fra selvudvikling til overgivelse ind i det guddommelige felt.

Du vil desuden modtage vejledning og kommentarer fra Ignatius kanaliseret gennem Eva Høffding. Dette suppleres med meditation undervejs i forløbet.

Gruppernes struktur
Ignatius og Hjertets Vej-grupperne er et retræte-forløb fordelt på flere mødegange over 4 år. Grupperne mødes to gange årligt, 4,5 dag af gangen igennem 3 år. Det 4. år fordeles sådan at man mødes 3 dage i foråret og afslutter hele forløbet med en 10 dages retræte i efteråret.

Hvis du ønsker at indgå i en Ignatius og Hjertets Vej-gruppe eller har spørgsmål om grupperne, så kontakt os endelig alle hverdage på tlf. 30 30 61 42 mellem kl. 9.00 – 9.30 eller på mail@ignatiushr.dk

Ignatius og Hjertets Vej som individuelt forløb
Ignatius’ Spirituelle Øvelser kan også foregå individuelt og med individuel vejledning, hvor du laver din egen retræte, mens du arbejder med Øvelserne. Du kan gøre det hjemme hos dig selv, eller du kan leje et værelse med adgang til Køkken og bad på Hærvejens Ferie. Eva Høffding har mere information om dette.

Sessionerne kan foregå en gang dagligt over Skype eller som en daglig session hos Eva. Videregivelsen af De Spirituelle Øvelser kan således i vid udstrækning tilrettelægges efter dit behov.

Kontakt Eva Høffding for mere info på mail: eva@ignatiushr.dk eller på mobil 3030 6142.

Exercitierne
Du får mulighed for at udvikle en dybere spirituel relation gennem disse 500 år gamle Exercitier, der for tiden vinder ny popularitet i spirituelle miljøer over det meste af verden. Øvelserne udkom i 1548 og er en samling meditationer, bønner, åndelige øvelser samt fordybelse i bibeltekster, som C.G. Jung refererer til som Vestens Yoga.

Med øvelserne ønskede Ignatius at hjælpe mennesker til en dybere, personlig og inderliggjort kontakt, som en erfaret relation til Kristus og det guddommelige. Derfor er de også brugbare for os i dag, hvor flere og flere inden og uden for den katolske verden fordyber sig i øvelserne.

Der er tale om Åndelige Øvelser, der hjælper en til at bryde fri af sine indre begrænsninger og modstande, og i stedet åbne ind i en dybere overgivelse til det guddommelige. Øvelserne giver samtidig en nutidig og helt personlig tilgang til de bibelske tekster som en vej ind i en dybere bevidsthed og personlig renselse.

Ny gruppe er starter i januar 2024. Kontakt Eva, hvis du er interesseret, – alle hverdage mellem kl. 9 – 9.30 på tlf. 30 30 61 42, undtaget på kursusdage

Datoer og priser Se kalenderen

Booking/Betalingsoplysninger.

Du kan tilmelde dig efter aftale med Eva Høffding.

Tilmelding på bookingsiden. Betaling skal ske i umiddelbar forlængelse af tilmeldingen via MobilePay: 875412 eller via bankoverførsel til Rinkøbing Landbobank: reg. nr. 7670 konto nr. 7545994 – husk navn på bankoverførslen.

Din tilmelding er først gyldig, når du har betalt.

Bøn er en form for kommunikation med og uden ord i en dyb cirkulation med Gud – med det Guddommelige inde i jer selv og ud over jer selv.

Ignatius af Loyola – kanaliseret
af Eva høffding
Eva Høffding tilbyder indføring og vejledning i Ignatius’ Spirituelle Øvelser.

NYHEDSBREV
Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
klik hér.

Kalender

Besøg vores kalender for at se, hvornår de næste aktiviteter finder sted. Klik hér.