Om Eva Høffding

Om Eva Høffding

Eva Høffding er født i 1953 og har siden 1977 arbejdet med mennesker med en bred vifte af fysiske og følelsesmæssige udfordringer ud fra en dybdepsykologisk vinkel. Hendes måde at arbejde på er baseret på en helhedsforståelse af energi og bevidsthed, samt sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. Siden 1992 har Eva undervist i personlig udvikling og fordybelse, healing, massage og meditation i ind- og udland, i privat såvel som offentlig regi.

Bob Moore, den irske healer, som oprettede Psykisk Center i Ringkøbing, har været Evas primære lærer fra 1977 og til hans død i 2008. Bob Moores healingsarbejde er præget af viden om energikroppen og de følelsesmæssige processer, der blokerer for en sund cirkulation af kærlighed mellem hjerte og sind, i relationen til en selv og i relationen til andre.

I 2005 besøgte Eva Casa De Dom Ignácio (Casa’en) i Brasilien, og efter 2. besøg på Casa’en i 2006 fik Eva en direkte åndelig kontakt til Ignatius. Ignatius introducerede Eva til en klar og utvetydig hengivelse til kærlighedens kraft og dens forvandlende evne, og hun lærte at forstå nødvendigheden af at kunne åbne sig i hengivelse for at kunne overgive sig til kærlighedsenergien. Dette har medført en dybtgående healingsproces for Eva personligt og for de mennesker, der deltager i aktiviteterne på Ignatius Healing og Retræte.

Eva er blandt andet uddannet indenfor massage, posttraumatisk stress, gestaltterapi og kropsbevidsthed. Eva har, i både sygehusregi og i Kræftens Bekæmpelse, arbejdet med lindring af alvorligt syge og døende mennesker og med deres pårørende. Desuden har hun arbejdet med mennesker, der var ramt af stress og udbrændthed på kurstedet Øster Løkke.

Eva er ikke knyttet til nogen bestemt organisation eller religion, men til det åndelige felt, der ligger bag al religion, og som er forbundet med kærlighed.

At sidde i current er en personlig proces, som rører ind i meget dybe og personlige lag. Samtidig er man i current en del af en større healings- og udviklingsproces. På én gang modtager og bidrager man til healingen. Udfordringen og nøgleordet for mange mennesker i denne proces er tillid. Tillid til, at denne usynlige spirituelle energi er der for os og arbejder med os på den måde, som er bedst for hver enkelt på det givne tidspunkt.

Eva høffding

Eva Høffding tilbyder Åbne Healingsdage til dig, der ønsker healing fra det åndelige felt og spirituel fordybelse.

Kalender

Besøg vores kalender for at se, hvornår de næste Åbne Healingsdage finder sted. Klik hér.