Datapolitik


Privatlivspolitik
Ignatius Healing og Retræte overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Ignatiushr.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg ved brug af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne via formular på websitet.

Ignatiushr.dk er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv.

Vi viderebringer aldrig dine oplysninger til tredjepart, og vi opbevarer dem kun så længe, det er relevant for din aftale med os.

I det følgende fremgår privatlivspolitik for Ignatiushr.dk

Enhver bruger af Ignatiushr.dk bør læse privatlivspolitikken omhyggeligt.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Ignatius Healing og Retræte v/Eva Høffding
Palsgårdvej 10 B, 8766 Nørre Snede.
E-mail: mail@ignatiushr.dk
CVR nr. 20867302

Hvilke personlige data vi indsamler
I forbindelse med tilmelding til kurser, retræter og andre aktiviteter registrerer vi via Terapeut Booking, hvor vi har et sikkerhedsmodul:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse
– Personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med tilmeldinger.

– I de tilfælde, hvor du i forbindelse med et kursus bedes om at indsende en beskrivelse af din situation og det, du vil arbejde med på det pågældende kursus, læses dette kun af Eva. Det indsendte materiale opbevares ikke efterfølgende, og både Eva og deltagere på kurserne har tavshedspligt i forhold til det, den enkelte kursusdeltager fremlægger på kurserne.

Bookingsystem
Der opsamles personlige data, når der tilmeldes via vores bookingsystem ved Terapeut Booking. Du kan til enhver anmode om at få slettet disse oplysninger. Den indsendte information bruges ikke til markedsføring. Du kan tilmelde dig Nyhedsbrev hvis du selv ønsker det.

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger
Vi vil sikre, at dine personoplysninger kun indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

– Levere kurser eller retræter, som du har bestilt
– Besvare eventuelle spørgsmål, kommentarer eller indsigelser du måtte have
– Underrette dig om ændringer i vores kurser, retræter og forskellige aktiviteter
– Forbedre sikkerheden og forhindre misbrug og bedrageri
– Opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Ignatius Healing og Retræte måtte have
– Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb af kursus eller den henvendelse, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med
– Personlige data oprettes ikke kun af brugere, der interagerer med ignatiushr.dk. Personlige data bliver også genereret fra tekniske processer, såsom kontaktformularer og cookies.’

Hvor længe vi gemmer dine data
Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at yde tjeneste til dig. Du kan til enhver tid bede os om at slette dine personlige oplysninger.

Hvilke rettigheder har du over dine data
– Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.
– Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven, ligesom du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Til booking af kurser på www.ignatiushr.dk benyttes Terapeut Booking, som overholder enhver lovgivning i forhold til persondataloven. Der er desuden et sikkerhedsmodul i Bookingsystemet.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website. Ændringer træder i kraft straks.

Ifølge persondataloven har du – i det omfang, der behandles personoplysninger om dig – ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Viser det sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens §58, stk. 1.

Cookies

Hvad er en cookie?
Ved besøg på ignatiushr.dk lagres der cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, mobil eller tilsvarende ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, idet de bruges til, at du nemt kan finde de websteder, hvor du har været, igen. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret.

Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan hjemmesiden benyttes.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies.

Afvisning af cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Dette ændres i indstillingerne i din browser.

Sletning af cookies
Cookies, som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes i de browsere, du benytter. Dette ændres i indstillingerne i din browser.

Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer og billeder). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og logget ind på det websted.