Eva Høffding


Jeg er født i 1953 og har siden 1977 arbejdet med mennesker med en bred vifte af fysiske og følelsesmæssige udfordringer ud fra en dybdepsykologisk vinkel. Min måde at arbejde på er baseret på en helhedsforståelse af energi og bevidsthed samt sammenhængen mellem krop, sind og sjæl. Siden 1992 har jeg undervist i personlig udvikling og fordybelse, healing, massage og meditation i ind- og udland og i privat såvel som offentlig regi.

Bob Moore, som oprettede Psykisk Center i Ringkøbing, har været min primære lærer fra 1977 og til hans død i 2008. Bob Moores healings- og energiarbejde er præget af stor viden om energikroppen og de følelsesmæssige processer, der blokerer for en sund cirkulation mellem krop, hjerte, sind og ånd.

I 2005 besøgte jeg Casa De Dom Ignácio (Casa’en) i Brasilien og efter 2. besøg på Casa’en i 2006 fik jeg en direkte åndelig kontakt til St. Ignatius af Loyola. Ignatius introducerede mig til en klar og utvetydig hengivelse til kærlighedens kraft og dens forvandlende evne, og jeg lærte at forstå nødvendigheden af at kunne åbne mig i hengivelse for at kunne overgive mig til kærlighedens kraft. Dette medfører en dybtgående healingsproces for mig personligt og for de mennesker, der deltager i aktiviteterne på Ignatius Healing og Retræte. I samarbejde med Ignatius går jeg med min baggrund som åndelig vejleder, healer og terapeut ind i det enkelte individs personlige og spirituelle processer på vejen mod healing.

Desuden underviser jeg i Ignatius’ Spirituelle øvelser, som jeg selv modtog på St. Beunos i Wales. Disse Øvelser tilbydes både i nogle af de faste grupper og også i individuelle forløb.

Endvidere er jeg blandt andet uddannet indenfor massage, posttraumatisk stress, gestaltterapi og kropsbevidsthed. Jeg har både i sygehusregi og i Kræftens Bekæmpelse arbejdet med lindring af alvorligt syge og døende mennesker og med deres pårørende. Desuden har jeg arbejdet med mennesker, der var ramt af stress og udbrændthed på kurstedet Øster Løkke.

Jeg er ikke knyttet til nogen bestemt organisation eller religion. Jeg er knyttet til det åndelige felt, der ligger bag al religion, som er forbundet med kærlighed.

At tillade uvished i jeres liv og bruge den som en trædesten og et middel til at komme dybere ind i jeres relation til Gud er det bedste og mest meningsfulde, I kan gøre.

Citat: Ignatius af Loyola
Kanaliseret af Eva Høffding