Ignatius’ Spirituelle Øvelser


En af hjørnestenene i Eva Høffdings arbejde med mennesker er Exercitierne – Ignatius’ Sprituelle Øvelser.

Disse 500 år gamle Exercitier, vinder for tiden ny popularitet i spirituelle miljøer over det meste af verden. Øvelserne udkom i 1548 og er en samling meditationer, bønner og mentale øvelser, som C.G. Jung refererer til som Vestens Yoga.

Med øvelserne ønskede Ignatius at hjælpe mennesker til en dybere, personlig og inderliggjort relation til Det Guddommelige. Derfor er de også brugbare for os i dag, hvor flere og flere både i og uden for den katolske verden fordyber sig i Øvelserne – bl.a. fordi Ignatius’ indsigter generelt er helt på linje med den måde, psykologien i dag betragter menneskets sind og psyke.

Der er som sådan ikke tale om fysiske øvelser, men en præcis og givende træning i at bryde fri af sine indre begrænsninger og modstande, så det bliver muligt at komme ind i en dyb livgivende overgivelse og relation til Det Guddommelige inde i os. Øvelserne giver samtidig en nutidig og åbnende tilgang til de bibelske tekster som en vej ind i en dybere bevidsthed og personlig renselse.

For at I kan blive i stand til at åbne jer selv til den indre storhed og hvem i i sandhed er, så må I undersøge alle niveauer i jer, som ikke er jer, som fx. kan være gammel sårethed, som præger jeres nuværende livssituation, og som kan holde jer fast i emotioner som vrede, angst, selvmelidenhed, modstand, stolthed, mindreværd, merværd, jalousi og så videre.

Ignatius af Loyola
Kanaliseret af Eva Høffding