Bøn for Fred

Bøn for Fred


Elskede Gud
Inde fra Jesu Kristi hellige Navn og Hjerte
beder vi for Fred
Vi beder for at Din Guddommelige Fred
må gennemtrænge alt eksisterende.
 

Lad Fred gennemtrænge hele min eksistens
hele min krop
Lad alle celler i kroppen lyse med Din Guddommelige Nåde
med Din Fred
Lad den gennemtrænge mit sind
og min sjæl
og lad den være nærværende i mit Hjertes dyb.


Lad Din Guddommelige Nåde
og Din Fred
sprede sig videre ud i hele verden
til alle som går igennem umådelig lidelse.
Vær hos dem, så de føler sig trøstet og beroliget
gennem Dit Kærlige Nærvær.
Lad hjælpen komme til dem
på den måde
som de har allermest brug for.


Lad Din Nåde
og Din Barmhjertighed
smelte hjerterne
hos de af vore brødre og søstre
som er fanget
i aggressionens og voldens mørke.
Hjælp dem med at åbne
til Din Kærlighed og Sandhed.
 

Lad menneskeheden vågne op
til den dybeste virkelighed
som er Enhed
den dybeste Sandhed
som er Forbundenhed
At vi alle er forbundne
og afhængige af hinanden.


Lad os forbinde os
i denne Hellige Sandhed
og opfylde det dybeste formål
vi som er skabt i Guds billede
vi som er skabt i den Ene Elskende Bevidsthed
i det Nærvær
som er inde i os
og som omgiver os
til alle tider. 


Denne Ene Elskende Bevidsthed
som er Åndedraget
inde i vores åndedræt
som ånder med Fred.


Amen     

Ignatius af Loyola
Kanaliseret af Eva Høffding, 2022